Vi konstruerar, projekterar, bygger och installerar fullständiga och specifika processanläggningar för flytande och viskösa produkter inom främst livsmedelsindustrin.

Vi agerar ofta problemlösare åt våra kunder och skräddarsyr inte sällan lösningar för kunder inom såväl livsmedelsindustri, läkemedelsindustri som annan processindustri.

Vår målgrupp är i första hand stora och medelstora företag, men vi vänder oss även till små aktörer, exempelvis lokala bönder som startar livsmedelstillverkning i liten skala.

Vi lagerför rostfria tankar, pumpar, ventiler, värmeväxlare, kopplingar, rör och annan rostfri utrustning för livsmedelsindustrin. Vi har också begagnad utrustning i lager.