Maseco tillhandahåller och installerar utrustning till livsmedelsindustrin. Företaget har funnits sedan sent 40-tal och köptes 1978 av Marc Ljungström. Sedan 2003 är även den mångårige medarbetaren Magnus Gustafsson delägare. 2020 sålde Marc företaget till Magnus Gustafsson och Mikael Nilsson.

Masecos verksamhet sysselsätter ett tjugotal personer och är i huvudsak processinriktad med fokus främst på flytande och halvflytande livsmedel. Maseco levererar både hela och specifika segment av produktionsanläggningar och annat som behövs för att livsmedelstillverkningen ska fungera, såsom pumpar, värmeväxlare, reservdelar med mera.

Masecos målgrupp är i första hand stora och medelstora företag, men Maseco vänder sig även till små aktörer, exempelvis lokala bönder som går ihop och startar livsmedelstillverkning. Maseco agerar ofta problemlösare åt sina kunder och skräddarsyr inte sällan utrustning för varje kund.

Magnus