Processanläggningar

Vi konstruerar, projekterar, bygger och installerar fullständiga och specifika processanläggningar för flytande och viskösa produkter inom främst livsmedelsindustrin.

Problemlösning

Vi agerar ofta problemlösare åt våra kunder och skräddarsyr inte sällan lösningar för kunder inom såväl livsmedelsindustri, läkemedelsindustri som annan processindustri.

Målgrupp

Vår målgrupp är i första hand stora och medelstora företag, men vi vänder oss även till små aktörer, exempelvis lokala bönder som startar livsmedelstillverkning i liten skala.

Lagerföring

Vi lagerför rostfria tankar, pumpar, ventiler, värmeväxlare, kopplingar, rör och annan rostfri utrustning för livsmedelsindustrin. Vi har också begagnad utrustning i lager.