Maseco AB 

Vi konstruerar, projekterar och bygger enligt kundens önskemål processanläggningar för flytande och viskösa produkter inom livsmedelsindustrin. Vi har även kunder inom andra områden, exempelvis läkemedel och annan processindustri. 

Maseco jobbar med närmare 400 kunder, flertalet av dem i Sverige.
flygbild redigerad

 

 

 

Maseco tillhandahåller och installerar utrustning till livsmedelsindustrin. Företaget har funnits sedan sent 40-tal och köptes 1978 av Marc Ljungström. Sedan 2006 är även den mångårige medarbetaren Magnus Gustafsson delägare.

- Vår verksamhet sysselsätter ett tjugotal personer och är i huvudsak processinriktad med fokus främst på flytande och halvflytande livsmedel. Vi levererar både hela och specifika segment av produktionsanläggningar och annat som behövs för att livsmedelstillverkningen ska fungera, såsom pumpar, värmeväxlare, reservdelar med mera.

Masecos målgrupp är i första hand små och medelstora företag. Maseco vänder sig även till riktigt små aktörer, exempelvis några lokala bönder som går ihop och startar livsmedelstillverkning. Maseco agerar ofta problemlösare åt sina kunder och skräddarsyr inte sällan utrustning för varje enskild kund. 
marc-magnus

 

Vi vill be våra besökare om ursäkt för vad som hände med den gamla hemsidan. Tyvärr blev vi utsatta för ett antal hackerattacker. Nu ska allting fungera som vanligt igen. Vad gäller produktkatalogen finns denna ännu inte tillgänglig. Vi kommer att meddela er här så fort den finns tillgänglig igen. Under tiden mer vi er att kontakta Magnus eller Marc angående frågor och lagerförning av rostfria tankar, pumpar och kopplingar. 
pall